DNA- tutkimuksen tulokset ja päätelmät.

Miten tutkimus on toteutettu?

DNA- näyte tilattiin helmikuun lopussa 2015, näyte otettiin sylkinäytteenä Seppo Pyrröltä isälinjalta Y-DNA 67. Tämän testituloksen saatuamme jatkoimme seuraavilla testeillä, BY 2572, Z 2045, Family Finder, Big Y, näistä testeistä tilattiin vielä Y Full- testi joka analysoi nämä testit, analysointi tehtiin Moskovassa Y Full- team Vadimin Urasin.

Mitä DNA- tutkimus kertoo Pyrrön suvusta ?

Perinteisellä sukututkimusmenetelmällä tutkitaan esivanhempia kirkonkirjoista ja muista kirjoitetuista lähteistä (Niilo Pyrrö s.1685 Ruskeala). Tällä menetelmällä päästään ajassa taaksepäin parhaimmillaankin muutamia satoja vuosia, siitä taaksepäin on vain voitu esittää arvioita. Viime vuosina on tullut avuksi dna-sukututkimus, jolloin päästään ajassa taaksepäin kymmeniä tuhansia vuosia.

Dna:ta tutkimalla voidaan selvittää suoraa isälinjaa isä, isänisä isänisänisä jne. aina geneettiseen Aatamiin asti, samoin äiti, äidinäiti, äidinäidinäiti jne. aina geneettiseen Eevaan asti sekä kaikista esivanhempainlinjoista taaksepäin 4 – 8 polveen asti. Kaikkien nykyihmisten alkukoti on Afrikassa.

Pyrröistä on tehty YDna- sukututkimus, jossa on selvitetty suoraa isälinjaa. Pyrröjen esi-isät lähtivät Afrikasta ehkä 50 000 – 80 000 vuotta sitten. Lähi-idän kautta he sitten siirtyivät Balkanille. Suurin osa Eurooppaa oli vielä silloin jään peitossa. Välillä jää suli ja välillä paksuni ja väestö liikkui sen mukana.

Afrikasta pohjolaan

https://www.familytreedna.com/my/default.aspx

L258 ja kuusi alaklaania

Selkeästi suurin I1-haplomme yli kahden kolmasosan osuudella on L287:n alaklaani L258, jonka arvioidaan syntyneen pian L287:n jälkeen. Haplopuu laajenee voimakkaasti heti L258:n jälkeen ja haarautuu useita isälinjoja, jotka näkyvät projektin STR-tulossivulla L258:n alaryhminä. Alaklaanien synty on nykyisestä tilanteesta päätellen tapahtunut Satakunnan, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla Roomalaisella rautakaudella noin 1700 vuotta sitten. Sieltä niiden alaryhmiä eli haplopuun oksia on levinnyt pohjoiseen ja itään. Nykyään tunnetaan kuusi L258:n alaklaania: CTS2242 > Z133, BY2572, BY510, Z2045, Y8598 ja S1167. Lisäksi on L69-ryhmä, jota ei ole vielä saatu liitettyä haplopuuhun.

- - - - - - - - - - Z2045      

Muut L258:n alaklaanit

Z2045:n juuret voivat olla Sastamalan seudulla ja sitä löytyy muualtakin Pirkanmaalta. Kuten muitakin L258-alaklaaneja, sitä on levinnyt Pohjanmaalle ja Karjalaan. Z2045 jakautuu pian syntymän jälkeen kahteen haaraan, joista suurempi Y17220 näyttää runsastuneen noin 1300 vuotta sitten eli Merovingiajalla (Merovingiaika (noin 550–800 jaa.) tunnetaan etupäässä kalmistoissa eli hautapaikoilla suoritettujen arkeologisten kaivausten perusteella. Asuinpaikkoja on toistaiseksi tutkittu melko vähän.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Merovingiaika.

 

I1 L22 > Z74 > CTS2208 > L287 > L258 > Z2045

Isälinjan alkuperä on noin 4000 vuotta sitten (L22) Etelä-Skandinaviassa, missä sen jälkeläislinjat ovat runsastuneet pronssikauden aikana. Alaryhmien levittäytyminen Itämeren piirissä on alkanut jo pronssikaudella noin 3500 vuotta sitten ja jatkunut läpi rautakauden muuallakin mm. germaanien kansainvaellusten ja viikinkien retkeilyn mukana. Yllättävän monella suomalaisella I1-klaanilla on rautakaudella eriytynyt rinnakkaislinja mm. Englannissa, minne anglosakseja muutti Rooman valtakunnan hajottua.

Nykyisin Suomessa yleisimpään I1-haplotyyppiin, L258:aan kuuluvien yhteinen esi-isä on rantautunut Länsi-Suomen rannikolle arviolta 2500 - 2000 vuotta sitten. Noin viidennes suomalaisista miehistä kuuluu klaaniin ja heillä kaikilla on yhteinen isälinjainen esi-isä viimeistään noin 1800 vuoden päässä. Ajanlaskun alun jälkeen rautakautinen kalmistoalue leviää Kokemäenjokea pitkin rannikolta Muinais-Hämeeseen (nykyiset Satakunta, Pirkanmaa ja Häme). Sen jälkeen leviäminen jatkuu itään, kunnes viikinkiaikana (800-1000 jaa.) kalmistoja on jo Laatokan rannoilla. Tämän asutusliikkeen ajoitukset ja leviäminen sopivat hyvin yhteen L258-isälinjojen levinnän ja ajoitusten kanssa.

Z2045-alaklaani on vähäisestä testauksesta johtuen vielä aika huonosti tunnettu. Se on yksi kuudesta muinaishämäläisestä L258:n jälkeläislinjasta. Tällä hetkellä on vasta viisi positiiviseksi testattua ja vain yksi Big Y -tulos. Toistaiseksi näyttää siltä että Sastamalan seutu on voinut olla Z2045:n leviämiskeskus.

Ei taida myöskään olla vielä mahdollista sanoa että onko ryhmän leviämissuunta Pirkanmaalta Keski-Suomeen ja siitä erikseen kaakkoon ja luoteeseen vai ensin Karjalan kautta Pohjois-Savoon ja - Pohjanmaalle.

Asutuksen keskittyminen pohjolassa

Niilo Pyrrö v. 1685 Ruskeala

Markkeripuolella erottuu selvä ryhmä; Pyrrö, Linna, Heiskanen, Kusmin ja Keinänen. Yhteistä on monessa markkerissa ja on mielestäni selvää että ryhmällä on yhteinen isälinjainen esi-isä.

YFull- puurakenelma

Kaaviossa edetään seuraavasti; ylhäältä keskeltä (CTS2208etc), vasemmalle (CTS7676…), alas (L287…, keskelle (L258), alas (KARJALA HAARA) Z2045->Y17220 (valitettavasti kuva on epätarkka, kuva on kopioitu netistä suoraan)

Lopuksi vielä YFull`n ylläpitäjän ja tutkijan Jukka Kyllin arvio minusta otetusta DNA- testistä.

Y17220:n ja muidenkin snippien paras ajoitusarvio löytyy siitä toisesta linkistä (YFull). Sen arvio on noin 1250 vuotta. Sitä nuorempia isälinjasi snippejä ei voi ajoittaa tai laittaa ikäjärjestykseen, koska niitä ei ole vielä löydetty muilta. **Tarvitaan aina kaksi näytettä uuteen puun oksaan ja sen ajoittamiseen.

Ydna I-haploryhmä on tulkittu ainoaksi nykyiseksi ryhmäksi, joka on ollut Euroopassa jo viimeisen jääkauden aikana. Jääkauden jälkeen se on levinnyt ilmeisesti Balkanilta pohjoiseen. I:n jälkeläinen I1 on YFullin mukaan noin 4700 vuotta vanha eli tuohon aikaan suurin piirtein on elänyt kaikkien I1-miesten yhteinen isälinjainen esi-isä jossain Pohjois-Euroopassa.

L22 on syntynyt pronssikauden alussa noin 4100 vuotta sitten Etelä-Skandinaviassa. Alue oli ekspansiivinen läpi pronssi- ja rautakauden. CTS2208-vaiheessa isälinja on vielä ollut samoilla seuduilla (Tanska – Skåne) noin 2800 vuotta sitten Rautakauden alussa. CTS2208:n muita jälkeläisryhmiä on ilmeisesti ollut mukana Anglo-Saksien Englannin asuttamisessa.

CTS7676 vaiheessa (noin 2300 vuotta) sitten isälinja oli luultavasti jo Keski-Ruotsissa ja ajanlaskun alun aikoihin se on saapunut mahdollisesti Satakunnan rannikolle. L258:n jälkeläisryhmät ovat levinneet 300-luvulta alkaen ensin Muinais-Hämeessä rautakauden alkupuolella ja sitten hämäläisekspansion aikaan Viikinkiajalta alkaen muuallekin.

Z2045 ja sen jälkeläinen Y17220 ovat mahdollisesti olleet Viikinkiajan alkaessa Sastamalan seuduilla. Y17220:lla on paljon jälkeläisryhmiä, joista osa levinnyt Etelä-Pohjanmaalle ja Itä-Suomeen. Tämän nuorempia yhteisiä snippejä (osumia) ei ole toistaiseksi Big Y:llä löytynyt.

Nuorempien snippiajoitusten puutteessa on vaikea arvioida tarkemmin, milloin isälinja on siirtynyt Itä-Suomeen. Markkerien perusteella lähimmät isälinjaiset testatut ovat Y67-osumalistankin kärjessä olevat Linna, Heiskanen, Kuzmin, Keinänen ja Kaukonen. Ryhmän levinnästä voi päätellä isälinjan levinneen karjalaisten ja/tai savolaisten asutuksen mukana pohjoiseen Pohjois-Savoon, Pohjanmaalle ja Vienaan. Alkuperäinen alue Itä-Suomessa voi olla Laatokan rannikko, koska hämäläinen vaikutus on yltänyt sinne saakka Rautakauden lopulla. Toinen vaihtoehto on Savo.

**Markkerien perusteella mainittujen yhteinen mieslinjainen esi-isä on voinut elää noin 500 vuotta sitten, mutta koska markkeriajoitukset ovat epävarmoja, ryhmä voi olla vanhempikin. Lähimmiltä sukulaisilta näyttävät Heiskanen ja Linna.

Kaikki tässä luetellut snipit sisältyvät Y-kromosomin testitulokseen ja ovat varma todiste isälinjan historiasta.

Jukka Kylli

Yhteenveto DNA-tutkimuksen ja perinteisen sukututkimuksesta.

** Eli oletettavasti n.500 vuotta sitten (vuodesta 2000) tämä Jukan mielestä tarkoittaa sitä että Heiskanen ja Linna olisivat eläneet n. 1500 luvulla, meidän sukututkimuksemme ulottu vuodelle 1685, joten tässä on vain n. 200 vuoden väli tutkimatonta tietoa DNA-tutkimuksen ja perinteisen sukututkimuksen välillä. Tutkimuksen perusteella tiedämme että Ruskealan henkikirjoissa ei ole tietoja Niilo Pyrrön s. 1685 esivanhemmista.

Minusta otettu näyte on voimassa 25 vuotta, eli 24 vuotta on jäljellä vielä. Aina kun tulee uusia osumia minulle ilmoitetaan siitä sähköpostiin.

Miten tästä eteenpäin?

** Tarvitaan aina kaksi näytettä uuteen puun oksaan ja sen ajoittamiseen.

isälinjasta kannattaa ottaa heti Y-DNA 67, jos vain rahatilanne sallii. (Y12, Y25 ja ) Y37 -tason ennuste sukulaisuuden läheisyydestä on vielä niin epätarkka, että syntyy pian halu ja tarve testata lisää. Jos on kiinnostunut vain pelkästä päähaploryhmästä ja oman "pääklaanin" esihistoriallisesta vaelluksesta, suppeampikin testi riittää.

  • Y-DNA 67          199 dollaria (Suomi DNA Projektin jäsenille)

Äitilinjan testit:

  • Äitilinjan testejä (miehille ja naisille)
  • mtFullSequence (täydellisin testi)    199 dollaria
  • Sukuseuraan kuuluvia henkilöitä on kolmessa isälinjassa joilta Y-DNA 67 näyte antaisi lisätietoa sukujuuristamme, sekä äitilinjan puolelta yksi testi.
  • Näistä testeistä saa tietoa minulta, ennen testien tilaamista varmistan asiantuntijoilta vielä että kysymykseen tulevat oikeat testit ja henkilöt.

Lisätietoa:

KARJALA DNA- projekti, http://www.kurrinsuku.net/karjala-dna--projekti

SUOMI DNA- projekti, https://www.familytreedna.com/groups/finland/about/background

 

 

 

Ahti Kurrin kirjoitus aiheesta Impilahti- lehdessä 1/2015

DNA- sukututkimus ja Karjala DNA-projekti

 

 

Co-Administrators

Paavo Salonen

Karjala DNA- projekti