Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi liittyvä henkilö:

Jäsenmaksut (ainaisjäsenyys tai vuosijäsenmaksu) vahvistetaan sukukokouksessa.

Sukukokouksessa v. 2015 päätetyt jäsenmaksut ovat;

Vuosijäsenyys 20 € / henkilö

Ainaisjäsenyys 200 € / henkilö  (10x yhden vuoden jäsenmaksu)

Alle 18 vuotiaat ovat juniorijäseniä, heidän jäsenmaksunsa on vapaaehtoinen.

Sukuseuran sukukokous on tehnyt päätöksen että 70 vuotta täyttäneiden sukuun kuuluvien henkilöiden jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista.

Lähetä kuitenkin ilmoitus halustasi liittyä sukuseuraan.

Kun ilmoitat liittymisestä, lähetä yhteystietosi sähköpostilla

pyrro@pyrronsukuseura.fi

Tämän jälkeen otamme sinuun yhteyttä ja tarkennetaan yhteytesi sukuseuraan.

Antamia tietojasi käytetään ainoastaan sukuseuran toiminassa.

 

Sukuseuran jäsenmaksu maksetaan seuran jäsenmaksutilille

Helsingin OP pankki Oyj

IBAN: FI04 5542 2320 2700 51

BIC: OKOYFIHH

Saaja: Pyrrön sukuseura ry.

Viestikenttään jäsenmaksun/maksujen kohde

 

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä;

  • jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.
  • jäseniksi seuraan voidaan hyväksyä sukulaisuussuhteiden lisäksi myös henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita suvun taustaan liittyvistä asioista ja haluavat olla toiminnassa mukana seuran tarkoituksessa kuvatulla tavalla.
  • jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus

Sukuseuran jäsenhakemus:

Luovutetut henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Manuaalinen arkisto pitäjän kotona (Seppo Pyrrö) mapeissa ja atk-pohjainen sukututkimusrekisteri sukututkimusojelmistona (Sukujutut), tietokone palomuurilla suojattuna.

http://www.sukujutut.fi/

Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste [Henkilötietolaki (523/1999) 10 §]

 

 

 

Sukuseuran jäsenhankinta

Sukuseuraan on tarkoitus saada mahdollisimman laajasti uusia jäseniä. Aivan erityisesti kehotetaan jokaista tarkastamaan oman lähipiirinsä jäsenyystilanne. Omat perheenjäsenet ja muutlähisukulaiset on syytä ilmoittaa / pyytää ilmoittautumaan sukuseuran jäseniksi.Jäseneksi kelpaavat kaikenikäiset henkilöt. Huomaathan, että sukuseuran jäseneksi tulee erikseen ilmoittautua, et siis ole jäsen, vaikka olet suvun kirjoissa.