SUKUKOKOUS 2018

Pyrrön Sukuseura ry.n kolmas sukukokous pidetään Pirkkalan Lempäälässä, Kärppälän Rusthollissa 4.-5.8.2018

Kärppälän Rustholli Lempäälässä tarjoaa majoitusta 1800-luvulta peräisin olevassa päärakennuksessa, piha- rakennuksessa sekä aitassa. Kaikki tilat
on kunnostettu täysin vanhaa rakennus- perinnettä kunnioittaen. Sukuseuralla on käytössään koko viikonpolun ajan kaikki Rusthollin palvelut.

Kärppälän rusthollin kotisivut

 

Sukuseura ilmoittaa myöhemmin jäsenilleen kokouksen,

> ohjelman

> majoitusvaihtoehdot

> ruokailut ja

> kustannukset

 

SUKUKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄY ASIAT:

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä kaksi ääntenlaskijaa.

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta.

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kuuteen muuta jäsentä.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja vara toiminnantarkastaja.

10. DNA- tutkimuksen tilanne ja päätetään jatkotutkimuksista.

11. Toimenpiteet Pyrrön suvun laajemmasta selvitystyöstä

12. Päätetään seuraavan sukukokouksen ajankohdasta ja mahdollisesta pitopaikasta.

13. Muut asiat.

14. Kokouksen päättäminen klo ___________