Sukuseuran kolmas sukukokous 20.10.2018, Vaihmalan Hovi

Sukuseuran viiri nousee Vaihmalan Hovin salkoon

Sukuseuran kolmanteen sukukokoukseen kokoontui pieni aktiivinen jäsenistö. Vaihmalan Hovin loistavat puitteet takasi onnistuneet kokouspuitteet, palvelu oli kiitettävää sekä saimme nauttia maittavasta ruuasta.

Kokouksen pääpaino oli kokousasioiden lisäksi kolme esitystä, tutustuttiin Riikka Piirosen esittelemänä geneettisen tutkimuksen (DNA) saloihin ja mikä on tilanne Pyrrön tilanne tutkimuksessa, onhan habloryhään sattunut yksi osuma joka on sama kuin minun omani. (siitä lisää DNA:tutkimus sivulla).

Seppo pyrrö kertoi kesällä 2018 tehdystä kotiseutumatkasta luovutetun Karjalan alueelta Impilahdesta, Pitkästärannasta ja Sortavalasta, Pekka Mononen esitteli Ruskealan Kontiolahden Alalammen kylästä. Näistä kahdesta esitelmästä pdf esitykset sivun viereisellä alueella.

Sukukokouksessa esiteltiin vuosien 2015 - 2017 tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastuskertomukset, jotka kokous hyväksyi yksimielisesti.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä päätettiin jäsenmaksusta 20 €/henkilö.

Sukuseuran hallitus (2019 - 2021)

Suraavaksi kolmivuotiskaudeksi puheenjohtajaksi valittiin Seppo Pyrrö, varapuheenjohtajaksi Jyri Pyrrö ja halituksen jäseniksi Pekka Mononen ja Riku Pyrrö, toiminnantarkastajaksi Anni Pyrrö. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Sukuseuran säännöt:

Kokous päätti yksimielisesti myös että muutetaan yhdistyksen sääntöjä, suraavasti;

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Pyrrön sukuseuran tarkoituksena on koota yhteen kaikki Pyrröjen sukuhaarat niin kotimaasta kuin luovutetun Karjalan alueelta. Seurata sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen ja siihen liittyvien muiden sukujen jäsenten keskuudessa.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi kaksi (2) muuta jäsentä.

8 § Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä Huhti – lokakuun aikana.

 

 

 

 

 

 

 

SUKUKOKOUKSEN ESITELMÄT:

Seppo Pyrrö

KOTISEUTUMATKA IMPILAHTEEN 5.-9.6.2018

Pekka Mononen

RUSKEALA, KONTIO-LEPPÄLAHDEN KYLÄ, eli ALALAMPI

Sukututkija Riikka Piironen esitelmä:

GENEETTINEN SUKU-TUTKIMUS

osoitteessa: facebook, Pyrrön sukuseura

SUKUKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 20.10.2018

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2019