Sukukokous 2018

Pyrrön Sukuseura ry.n kolmas sukukokous pidetään v. 2018

Toukokuussa 2017 pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin alustavasti että kolmas sukukokous pidetään elokuusssa 2018, tarkempi ajankohta ja kokouksen pitopaikka ilmoitetaan jäsenille ensi vuoden alkupuolella.

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä kaksi ääntenlaskijaa.

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta.

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kuuteen muuta jäsentä.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja vara toiminnantarkastaja.

10. DNA- tutkimuksen tilanne ja päätetään jatkotutkimuksista.

11. Sukuseuran kolmas sukukirja

12. Päätetään seuraavan sukukokouksen ajankohdasta ja mahdollisesta pitopaikasta.

13. Muut asiat.

14. Kokouksen päättäminen klo ___________

HALLITUS