Pyrrö sukuseura ry viides varsinainen sukukokous 

Pidettiin 18.5.2024, Karjalatalon Wiipurisalissa

Sukuseuran ylimääräinen sukukokous 22.2.2024

Pyrrön sukuseura ry:n ylimääräinen sukukokous pidettiin etäyhteytenä torstaina 22.2.2024 klo 19.00 alkaen.

Ylimääräisessä sukukokouksessa käsitellään ja päätetään sukuseuran sääntöjen muutoksesta.

Kokous pidetään poikkeuksellisesti etäyhteyskokouksena kiireellisesti, saadaksemme uudet säännöt käyttöömme seuraavalle varsinaiselle sukukokouksen väliselle kaudelle.

Kokouksessa käsitellään Pyrrön sukuseura ry:n sääntöjen muutos ja keskustellaan jäsenmaksun kertymästä vuosittainen, toiminta ja taloussuunnitelmasta sekä vuoden 2024 sukuseuran varsinaisesta sukukokouksesta.

Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi, esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Sukuseuran neljäs varsinainen sukukokous

6.11.2021 ZOOM- videokokous

YHTEENVETO KOKOUKSESTA:

Sukuseuran puheenjohtaja Seppo Pyrrö avasi sukuseuran neljännen varsinaisen sukukokouksen ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi kokoukseen, todeten että kokous pidetään poikkeuksellisesti ZOOM- videokokouksena vallitsevan korona epidemian takia.

Sukuseuran sääntöjen 7§ kokouksesta todetaan että kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun kokous on kutsuttu 30 päivää ennen kokousta koolle.

 • kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 • kokouksen valittiin seuraavat toimihenkilöt:
 • puheenjohtaja, Riku Pyrrö, sihteeri, Seppo Pyrrö
 • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Timo Karmakallio, Leena Karmakallio, samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina

Kokouksen osanottajille esitettiin varsinaisen sukukokouksen väliseltä ajalta tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot. Kokous hyväksyi edellä esitetyt asiakirjat yksimielisesti.

Kokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätösten oikeellisuuden ja vastuuvapauden hallitukselle. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle.

 • Kokoukselle esitetty toimintasuunnitelma hyväksyttiin sukukokouksen väliselle kolmivuotiskaudelle. Puheenjohtaja esitteli perustelut jäsenmaksujen korotuksen puolesta viitaten sukuseuran juoksevien kulujen kattamiseksi mm. vuotuiset pankkikulut, web- kotisivujen ylläpito, domain, ja sukututkimukseen liittyvät kustannukset.
 • Kokoukselle esitettiin että sukuseuran jäsenmaksu seuraaville kolmivuotiskaudelle olisi alle 70v 25€/henkilön ja täyttäessään 70v jäsenmaksu olisi 10€/henkilö, muuten toimitaan sukuseuran sääntöjen 3§ mukaan.
 • Kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyt jäsenmaksut seuraavaksi kolmelle kalenterivuodelle.
 • Kokoukselle esitettiin talousarviot kolmelle seuraavalle tilikauden (2022 – 2024) muodostamalle ajanjaksolle, kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyt talousarviot.
 • Kokous valitsi yksimielisesti sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi Seppo Pyrrön seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, varapuheenjohtajaksi Pekka Mononen. Hallituksen jäseneksi: Leena Karmakallio ja Riku Pyrrö.

 • Hallitus valitsee keskuudestaan talouden hoitajan ja sihteerin. Toiminnantarkastajaksi valittiin Anni Pyrrö. Seuraava sukukokous pidetään vuonna 2024. Kokoukseen osallistui 10 sukuseuran jäsentä Sukuseuran hallitus.

Sukuseuran kolmas varsinainen sukukokous

Lempäälässä, Vaihmalan Hovissa 20.10.2018

Kokouksen pääpaino oli kokousasioiden lisäksi kolme esitystä,

 • sukututkija Riikka Piirosen esittelemänä geneettisen tutkimuksen (DNA) saloihin ja mikä on tilanne Pyrrön tutkimuksessa, onhan haploryhään sattunut yksi osuma joka on sama kuin minun (Seppo Pyrrö) haploryhmä I-M253.
 • Pekka Monosen esitys, joka on kirjoittanut uuteen sukukirjaamme laajasti Ruskealan Kontiolahden Alalammen kylästä, kertoi meille tarkemmin tämän alueen sukumme asuinpaikoista.
 • Seppo pyrrö kertoi kesällä 2018 tehdystä kotiseutumatkasta luovutetun Karjalan alueelta Impilahdesta, Pitkästärannasta ja Sortavalasta.

Kokouksen päätökset:

Sukuseuran hallitus valitsi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2018 – 2021)Hallituksen puheenjohtajaksi Seppo Pyrrö, varapuheenjohtajaksi Jyri Pyrrö. Kokous päätti yksimielisesti että säännöistä poiketen hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksi (2) muuta jäsentä sukuseuran jäsenmäärän pienuuden takia.

Kokous valitsi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi hallituksen jäseniksi; Pekka Mononen jaRiku Pyrrö

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja talouden hoitajan.

Valitaan toiminnan tarkastaja ja vara toiminnantarkastaja: Kokous päätti valita seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi toiminnantarkastajaksi, Anni Pyrrön todetaan että nykykäytännön mukaan varatoiminnantarkastajaa ei tarvitse valita.

Sukuseuran sääntöjen muutos ehdotus:

MUUTOSEHDOTUS MUOTOON; 2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Pyrrön sukuseuran tarkoituksena on koota yhteen kaikki Pyrröjen sukuhaarat niin kotimaasta kuin luovutetun Karjalan alueelta. Seurata sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen ja siihen liittyvien muiden sukujen jäsenten keskuudessa.

MUUTOSEHDOTUS MUOTOON; 4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi,

varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja kaksi muuta jäsentä.

MUUTOSEHDOTUS MUOTOON; 8 § Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä Huhti- lokakuun aikana.

Sukukokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen tekemät sääntömuutos ehdotukset PRH:lle hyväksyttäväksi.

Sukuseuran seuraava sukukokous pidetään v. 2021

Sukuseuran toinen varsinainen sukukokous

Lempäälässä, Kärppälän Rusthollissa 15.-16.8.2015

Sukukokouksen päätökset:

Kokous vahvisti vuoden 2012 – 2014 tilinpäätökset sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Seuraavalle kolmivuotiskaudelle vahvistettiin toiminta suunnitelma ja talousarvio, sekä päätettiin jäsenmaksun suuruudesta 20€/vuosi. Kokous valitsi seuraavalle sukukokouksen väliselle kolmivuotiskaudelle puheenjohtajaksi Seppo Pyrrön, varapuheenjohtajaksi Jyri Pyrrön ja Hallituksen jäseniksi Teija Vihervaaran ja Riku Pyrrön. Toiminnantarkastajaksi valittiin Anni Pyrrö.

Sukututkimuksen tilanne:

Puheenjohtaja Seppo Pyrrö esitteli sukututkimuksen tilanteen ja kokoamansa sekä julkaisemansa matrikkelin suvun asuinalueista Karjalan alueella, sodan ja luovutetun alueen muutoksien tapahtumista, sukuseuran tavoitteista, toiminnasta ja sukutapaamisista sekä sukukirjan Niilo Pyrröstä (s.1685) polveutuvista jälkeläisistä. Sukukirja sisältää 96 perhetaulua ja 647 henkilöä.

Sukututkimukseen uutta tietoa on tuottanut Seppo Pyrröstä otetut ja analysoidut DNA näytteet. Näin maallikkona voisin saamani tiedon pohjalta pinnallisesti todeta, että isälinjani DNA:sta saadun tiedon mukaan olen todennäköisesti sastamalalais - impilahtelainen viikinki. DNA näytteistä saatavaa tiedon hankintaa päätettiin yhteistuumin jatkaa.

Sukuseuran ensimmäinen sukukokous

Saarijärvellä Purola Farmilla 9-10.6.2012

KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT:

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunnot vuosilta 2010 ja 2011. Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Hyväksyttiin liitteen mukaiset hallituksen muutosesitykset sukuseuran sääntöihin. Valtuutettiin puheenjohtaja hoitamaan sääntömuutokset PRH:lle ja tekemään niihin mahdolliset PRH:n vaatimat muutokset.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015.Päätettiin vuotuiseksi jäsenmaksuksi seuraaville kolmelle kalenterivuodelle 15 euroa/vuosi. Vahvistettiin hallituksen esitys talousarvioksi kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle 2013-2015. Päätetään hallituksen henkilömäärästä 3 – 6 jäsentä, sekä valitaan uusi hallitus. Päätettiin hallituksen jäsenten määräksi kaudelle 2013-2015 viisi henkilöä. Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen vanhoina jäseninä Seppo Pyrrö, Jyri Pyrrö, Teija Vihervaara, Tuija Pyrrö ja uutena jäsenenä Leena Karmakallion tilalle Riku Pyrrö. Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi Anni Pyrrö

Päätettiin pitää seuraava sukukokous 2015. Tarkempi ajankohta ja paikka päätetään myöhemmin.

Pyrrön sukuseuran perustamiskokous

Paikka: Kittilä, Äkäslompolo, aika 29.08.2010


KOKOUKSEN KULKU

Kokoukseen osallistujat: Seppo Pyrrö, Tuija Pohjola (os. Pyrrö), Teija Vihervaara (os. Pyrrö), Jyri Pyrrö, Kerttu Pyrrö, os. Seppälä ja Juha Pohjola. Kokouksen koollekutsuja avasi kokouksen toivottaen osallistujat Pyrrön sukuseuran perustamiskokoukseen. 

* Valittiin kokoukselle; puheenjohtaja; Seppo Pyrrö, sihteeri; Tuija Pohjola.

Kokoukselle tehty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen osallistujat keskustelivat sukuseuran perustamisen tarpeellisuudesta ja suvun perinteiden vaalimisesta, tärkeänä pidettiin myös että suvun jälkipolville jää tieto suvun esipolvista. Päätettiin yksimielisesti Pyrrön sukuseuran perustamisesta. Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 5 henkilöä.