PYRRÖN SUVUN DNA-TUTKIMUS

Pyrrön suvun perimän tutkiminen DNA:n avulla aloitettiin helmikuussa 2015, Family Tree DNA tutkimuslaitoksella. Kaikkien testattujen henkilöjen osalta saatu on DNA- tutkimukset on valmistunut, lisätietoa suvustamme saisimme jos isälinjasta tehtyjä tuloksia olisi kattavammin.

Perinteisellä sukututkimuksella päästään ajassa taaksepäin parhaimmillaankin muutamia satoja vuosia, siitä taaksepäin on vain voitu esittää arvioita. Viime vuosina on tullut avuksi DNA-sukututkimus, jolloin päästään ajassa taaksepäin kymmeniä tuhansia vuosia.

Ihminen on nykykäsityksen mukaan kehittynyt Afrikassa. Ihminen kehittyi afrikkalaisista ihmisapinoista, Afrikassa ihmisen sukupuu erkani simpanssin sukupuusta seitsemän miljoonaa vuotta sitten, siellä syntyi ihmisen suku Homo 2,5 miljoonaa vuotta sitten, ja siellä kehittyi myös nykyihminen. Suomalaisten isälinjat N (N-M231 ja N-M232) ja I1 (I-M253). Kulkeutuminen näillä haploryhmillä Suomeen on eri reittejä pitkin. Raportissa on kuvattu myös jatkossa miten edellä mainitut N ja I- haploryhmät ovat levittäytyneet Euroopassa ja Suomessa.

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/ Ihmisen_evoluutio

SUOMALAISTEN ISÄLINJAT N, N-M231–N-M232, I-M253–I-P215 JA R-M269.

Suomessa yleisin haploryhmä polveutuu haploryhmästä (N-M231 ja N-M232).

Pyrrön sukuseura ry, on tehnyt neljän muun DNA- oksahaaraan (I-Y50616) kuuluvan suvun kanssa sopimuksen yhteistutkimuksesta.

Laatokan Karjalan Pyrröt, Pyrrön sukuseura ry,  Pekka Pyrrö s.n. 1640-1645 Ruskeala, Soanlahti

Impilahden Nissiset, Tuomas Nissinen s.n. 1690, k.n. 28.5.1756

Soanlahden Nissiset, Pekka Pekanpoika Nissinen s.n. 1669-1685 Soanlahti, k.n. 1754

Savon Kaukoset, Olli Nissinen s.n. 1510 Juva, Joroinen, Kaitainen

Varsinais-Suomen Laaksoset, Petter Jacobsson s. 29.6.1705 Kalanti, Korpi, k. 18.12.1763 Vehmaa, Mylly.

Tutkimuksessa selvitetään perinteisen asiakirjalähtöisen sukututkimuksen ja DNA-tutkimuksen avulla isälinjaisen oksanhaaran I-Y50616 alkuvaiheita ja osallistujatahojen linjojen yhteyksiä.

Tutkimussuunnitelma

  • Tutkimus yhdistää perinteisen asiakirjasukututkimuksen ja geneettisen sukututkimuksen.
  • Asiakirjatutkimus keskittyy erityisesti Nissisten suvun alkuvaiheiden selvittämiseen ja sukuhaarojen yhteyksien selvittämiseen. Laaksosen sukuhaaran osalta tutkimus keskittyy kyseisen sukuhaaran alkuperän selvittämiseen. Muut suvut (Pyrrö, Kaukoset ja Nissiset) yhdistyvät keskenään joka tapauksessa lähempänä ja ilmeisimmin jo asiakirjojen aikana.
  • Tutkimus keskittyy siten 1500 - 1600 -lukujen veroluetteloihin, Isälinjaisia DNA-testejä hyödynnetään tutkimuksen tukena.
  • Loppuraportissa käsitellään niin asiakirjatutkimuksen tuloksia kuin DNA-tuloksia.
  • Tutkimuksen keston aikana osallistujatahoilta mahdollisesti esiin tulevat uudet/lisätiedot (asiakirja/DNA-tutkimuksissa), jotka vaikuttavat raportin sisältöön, otetaan huomioon.

Lainaus väliraportista 30.9.2022

Uudemmat BigY-tulokset ovat vieneet tutkimuksen mielenkiintoiseen suuntaan. On osoittautunut, että Nissisten suku on aiemmin luultua keskeisempi koko alahaploryhmässä. Impilahden ja Ruskealan Soanlahden Nissiset sekä Soanlahden Pyrrön suku ovat SNP-mutaatioiden tasolla jokainen yhtä läheistä sukua keskenään. Todellisuudessa kaikkien keskinäinen sukupolvien yhdistymisen väli ei luultavasti ole sama. DNA-tuloksista voidaan siis päätellä, että Joroisten Kaukoset eli entiset Nissiset ovat eri kantasukuhaaraa kuin Pyrröjen ja Karjalan Nissisten linjoihin johtava vanhat kanta-Nissiset. Vaikuttaa, että Nissiset olisivat muuttaneet Pohjois-Savosta Laatokan Karjalaan.

Varsinais-Suomen Laaksosen linjan (yhteinen kantaoksa I-Y50616) on ainoastaan yhden SNP-mutaation päässä Joroisten Nissisten linjana tunnetusta oksasta (I-FTN5728). Kovin montaa sukupolvea tuskin erottaa Nissisten kantajuurta ja Varsinais-Suomen Laaksosen linjasta. Tästä voidaan päätellä se, että Nissisen nimi juontanee Varsinais-Suomen Nissilän talosta, joka on kannettu mukaan Savoon."

Tutkimus valmistuu keväällä 2024

Tutkimuksen toteuttaja:

Sukututkija FM Ari Kolehmainen Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet

www.menneenjaljet.fi