Sukuseuran varsinainen sukukokous 18.5.2024 klo 13.00 - 17.00

Sukukokouksen ohjelma:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

Sukututkija FM Ari Kolehmainen, Menneen jäljet

  • Pyrrön sukuseuran DNA- Yhteistutkimus I-Y50616 loppuraportti

VÄLIAIKA 20 – 30 min. (kahvitarjoilu, suolaista ja makeaa)

Kokous jatkuu

6. Esitetään sukuseuran; tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnan tarkastajan lausunnot

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma;

9. Valitaan sukuseuran toimihenkilöt

10. Valitaan toiminnantarkastaja

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen ___________