31/3/2012 Pyrrön Sukuseura ry puh 040-5484 182 www.pyrronsukuseura.fi Helsinki pyrro@pyrronsukuseura.fi Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste [Henkilötietolaki (523/1999) 10 §] Laadittu: 15.04.2012 

1. Rekisterinpitäjä Pyrrön sukuseura ry Seppo Pyrrö, Tuulimyllyntie 3 A 10, 00920 Helsinki, pyrro(at)pyrronsukuseura.fi, +358 40 548 4182 

2. Rekisterin nimi Pyrrön sukuseuran sukututkimusrekisteri 

3. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt Seppo Pyrrö (luovutetun Karjalan alueen sukuhaara) - Yllä olevan henkilön nimi ja yhteystiedot löytyvät kotisivuilta www.pyrronsukuseura.fi 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - Sääntöjen mukaisen sukututkimustyön tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen seuran toiminnan tarkoituksen mukaisesti 

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää seuraavia tietoja tutkittavaan sukuun kuuluvista henkilöistä: - tiedot sukuun kuuluvista henkilöistä perhesuhteineen ja sukuhaaroittain - nimi, syntymä-, vihkimis- ja kuolinaika ja -paikka, ammatti ja koulutus - sanallisia kertomuksia henkilöistä ja tiloista - suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina - mahdolliset muut sukututkimukseen suunnitellut tarpeelliset tiedot 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet - henkilötietojen päivittämisessä väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot - sukuun kuuluvilta saatavat perhetiedot sekä - muista sukututkimusrekistereistä, arkistoista ja kirjallisista lähteistä saatavat tiedot. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisterin tietoja ulkopuolisille vain sukututkimustarkoituksiin ja ulkomaille vain lain tarkoittamissa tapauksissa. 31/3/2012 Pyrrön Sukuseura ry puh 040-5484 182 www.pyrronsukuseura.fi Helsinki pyrro@pyrronsukuseura.fi 

8. Tietojen korjaaminen ja poistaminen Tietoja voidaan korjata ja poistaa pyynnöstä tai valvonnan seurauksena. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalirekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Atkpohjainen sukututkimusrekisteri on suojattu hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja pääsy siihen on vain rekisterinpitäjän vastuuhenkilöillä ja sovituilla sukututkijoilla. Arkaluonteisiksi katsottavat tiedot käsitellään rekisteröidyn suostumuksella. 

10. Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely sukututkimusta varten. Kiellon peruuttaminen tulee merkitä sukututkimusrekisteriin.

Enter your text here...